Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Dergi hakkında bilgi.

Ahmet BURAN
Gürer GÜLSEVİN
Ali AKAR
Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ
Orhan Kemal TAVUKÇU
M. Vefa NALBANT
Caner KERİMOĞLU
Ülkü ELİUZ
Mitat DURMUŞ
Dursun Ali TÖKEL