Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

http://iibfdergi.nigde.edu.tr/index.php/tr/makale-gonderimi