Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. 1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.
2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 25 sayfayı (ya da 10.000 sözcüğü) geçmemelidir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Ankara Üniversitesi SBF Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
3. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.
4. Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yazarın hakem raporuna itirazı durumunda yazı, yeni bir hakeme gönderilebilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
5. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 3 ay içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.
6. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, çıktığı günden bu yana başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere diğer dillerde yazılar da yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150, en çok 170 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetler de yazının sonuna eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.
7. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nde “kitap incelemeleri”ne ve “kronik” adı altında güncel olayları inceleyen notlara da yer verilebilecektir.
8. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın CD biçimiyle yazı için “basıla” verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
9. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
10. Yayımlanan yazının 25 adet tıpkıbasımı ve bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilecektir.
11. Dergiye gönderilen yazıların hakemlikle ilgili idari harcamalarının karşılanabilmesi için yazarların, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Yayın Komisyonu’nun aşağıdaki hesabına 30 TL yatırmaları ve dekontu yazı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Vakıfbank, Cebeci Şubesi
Hesap No: 00158007293795844
IBAN: TR96 0001 5001 5800 7293 7958 44