Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayınlanan, her makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir dergidir.

Dergi Yazı KuruluDergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı, Yazı Kurulu tarafından bir ön incelemeye tabi tutulduktan sonra, uygun görüldüğü takdirde hakem tespiti yapılacak ve ilgili hakemlere gönderilecektir.

  • Makaleyle birlikte, yazarın (yazarların) adını, unvanını, çalıştığı kurumu, açık adresini, kolay ulaşılabilecek iş ve cep telefonlarını, faks numaralarını, e-mail adreslerini; birden fazla yazarlı makalelerde her bir yazarın makaleye katkı paylarını belirten bir kapak yazısı yollanmalıdır.

    Makale aşağıda belirtilen özelliklerde düzenlenerek bir disketle birlikte yollanmalıdır.

     

    : 5 cm

    SağDipnotlar: Times New Roman, 9 punto, 1 satır aralı