Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
Dergimizin yayın kabul ettiği alan dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. Fakat farklı bir durum oluştuğunda yayın kurulu ve alan editörlerinin onayı ile dergimizde ilgili yayın değerlendirilerek yayına kabul edilir.
Hiç koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayınlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/yazarlara aittir.
Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir.
Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
Hazırlanan çalışma “tez, kitap v.b.” organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına başvuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir.
Kullanılan kaynaklar dergimiz sayfasında bulunan örnek makaledeki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.
Her çalışmada mutlaka jel kodu veya alt jel kodu bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez.
Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır.
Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. Bu düzeltmeler sadece iki defa yazar tarafından düzeltilmesi istenir. Her iki düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından red edilir.
İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı, konu başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi 1 cm sağdan ve soldan olmak koşulu ile içerden yazılmalıdır.
Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce de 14 punto Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır.
Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır.
Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.
Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.
İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır.
Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. Örnek makalede bu format belirtilmiştir.
Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Alan editörünün onay vermediği bir çalışmanın yayınlanması söz konusu olamaz.
Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu inisiyatif kullanma hakkına ya da red hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.
Hiçbir çalışma alan editörü dahil olmak üzere hangi hakem tarafından değerlendirileceğine karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. Ancak ilgili çalışma hakem onayından geçtikten sonra bu bilgiler görülür.
Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi dışında bilinmez bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması gibi bir hakkı yoktur.
Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 25 dir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.
Dergimiz “e” elektronik bir dergi olup, basılı olarak da çıkarılmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir.
Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir.
25. Dergimiz yılda dört sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin inisiyatifine dayalıdır.
Yayınlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DAHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DAHİL OLAN HERKEZ BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.