Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, enformatik, araştırma yöntemleri alanlarında, Türkçe veya İngilizce bilimsel/özgün akademik çalışmalar olması gerekmektedir.
2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
3. Yayına kabul edilen makaleler, editörlüğün belirleyeceği bir sayıda basılarak yayınlanır.
4. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
5. Bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar belirtilerek sunulabilir.
6. Çalışmalar, basılı olarak üç adet (İkisi isimsiz, biri isimli) ve ayrıca virüs taraması yapılmış bir CD halinde dergi adresine gönderilmelidir.
7. Yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve dergimize gönderildiğinde bir başka dergide değerlendirme sürecine alınmamış olmalıdır.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara ait çalışmanın bulunduğu dergiden bir adet gönderilecektir.