Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Aksaray Üniversitesi İİBF Adına Sahibi


Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi İİBF Dekanı

 

 

Editör


Yrd. Doç. Dr. Fatma Zişan KARA, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye

 

 

Yayın Kurulu


Yrd. Doç. Dr. Selçuk KILIÇ, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye

 

 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKINCI, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Dilek Arzu AKOLAŞ, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 
Yrd. Doç. Dr. Nurullah UMARUSMAN, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI, Ankara Üniversitesi, SBF, Türkiye
 
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Türkiye
 
Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu Sekreterleri


Arş. Gör. İbrahim APAK, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Hakem Listesi


Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye

İletişim:
Yrd. Doç. Dr. Fatma Zişan KARA
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez Kampus, 68100 AKSARAY, TÜRKİYE

Telefon: +90 382 288 2447  Faks: +90 382 288 2398  E-posta: iibfdergi@aksaray.edu.tr