Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Makale ekleme hakkında bilgi.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
G.Ü. Araştırma Merkezleri Binası 6 Nolu Daire Teknikokullar/ANKARA

Telefon: 202 28 98 - 202 28 96 - 202 28 95
Belgegeçer: 202 28 97

Merkez: ataum@gazi.edu.tr
Dergi Yazışma: akademikbakis@gazi.edu.tr, gaziakademikbakis@gmail.com
www.ataum.gazi.edu.tr