Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Makale ekleme hakkında bilgi.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
G.Ü. Araştırma Merkezleri Binası 6 Nolu Daire Teknikokullar/ANKARA

Telefon: 202 28 98 - 202 28 96 - 202 28 95
Belgegeçer: 202 28 97

Merkez: [email protected]
Dergi Yazışma: [email protected], [email protected]
www.ataum.gazi.edu.tr