Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Prof. Dr. H.Yunus APAYDIN


Editör
Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA


ISSN: 1300-1582

Dergideki yazıların bilimsel, imla ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.



Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

yılda en az iki defa yayımlanan

hakemli bir dergidir.



Dizgi ve Baskı

Erciyes Üniversitesi Matbaası



E-Dergi Sorumlusu

Arş. Gör. Onur GÖZBAŞI

ogozbasi@erciyes.edu.tr

http://sbe.erciyes.edu.tr/



Yönetim ve Yazışma Adresi


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ


Telefon: 0 352 437 52 74
Faks: 0 352 437 07 82


e-mail:arslan_topakkaya@hotmail.com