Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Dergi hakkında bilgi.

Akademik düzeyde yeni bilgi üretimi ve üretilen bilgilerin paylaşımını sağlamak.