Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sudi APAK
Trakya Üniversitesi
 
Gönül BALKIR
Kocaeli Üniversitesi
 
Ihsan DAĞI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Üstün DİKEÇ
Çankaya Üniversitesi
 
Aykan ERDEMİR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
İbrahim EROL
Celal Bayar Üniversitesi
 
Bradley T. EWING
Texas Tech University
 
Birgül Ayman GÜLER
Ankara Üniversitesi
 
Shawkat HAMMOUDEH
Drexel University
 
Rıdvan KARALAR
Anadolu Üniversitesi
 
Rıdvan KARLUK
Anadolu Üniversitesi
 
Ruşen KELEŞ
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
Ronald L. MOOMAW
Oklahoma State University
 
Orhan MORGIL
Hacettepe Üniversitesi
 
Kaan H. ÖKTEN
Bahçeşehir Üniversitesi
 
C. Tayyar SADIKLAR
Başkent Üniversitesi
 
Mark A. THOMPSON
Augusta State University
 
Mahir ULUSOY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi