Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi-tek

Dergi hakkında bilgi.

1. Ekonomi-tek, hakemli bir dergi olup yılda 3 kez yayınlanmaktadır.
2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce baska bir yerde yayınlanmamıs
veya yayınlanmak üzere gönderilmemis olması gerekir.
3. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları doğrudan Ekonomi-tek dergisine devrolunur.
4. Makaleler Türkçe ya da Đngilizce dillerinde yazılabilir. Makalelerde Amerikan veya Đngiliz
Đngilizceleri bütünlük arz edecek sekilde kullanılabilir.
5. Kapak sayfası makalenin kısa ve bilgilendirici baslığını, yazar isimlerini, yazarların bağlı
oldukları kurumları, iletisim kurulacak yazarı (iletisim bilgileri dahil) makalenin özetini (100-150
kelime), anahtar kelimeleri (en fazla 6 adet) ve iki rakamdan olusan iki veya üç adet JEL (Journal of
Economic Literature) kodunu içermelidir.
6. Türkçe yazılmıs makaleler hem Đngilizce hem de Türkçe özetler (100-150 kelime) ile Đngilizce
ve Türkçe baslıklar içermelidir. Anahtar kelimeler hem Türkçe hem de Đngilizce yazılmalıdır.
7. Makaleler MS Office Word formatında yazılmalıdır.
8. Makalenin uzunluğunun yaklasık 35 (A4) sayfayı geçmemesi beklenmektedir. Ayrıca satır
aralıkları 1.5 olmalıdır. Makaleler 12 punto Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
9. Bölüm ve alt bölümleri belirlemek üzere olusturulan baslıklar ve alt baslıklar ondalık sayılar
kullanılarak numaralandırılmalı ve birbirinden ayrılmalıdır. Örnekler:
2. Model Çerçevesi
2.1 Tüketiciler
10. Makaleye ek bilgiler Ek bölümünde toplanmalı ve Kaynaklar bölümünden önce yer almalıdır.
11. Makaleler http://ekonomitek.org/apps-user-tr-login.php adresine eklenmeli veya e-posta
yoluyla tektrtr@gmail.com adresine gönderilmelidir.
12. Denklemler, tablolar ve grafikler sıralı olarak numaralandırılmalıdır.
13. Tablo ve grafiklere uygun baslıklar konulmalıdır.
14. Dipnotların sayısı ve uzunluğu sınırlandırılmalı ve ilgili sayfanın altında yer almalıdır.
15. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalı ve basamakları ayırt etmek için virgül kullanılmamalıdır.
16. Kaynaklar makalenin sonunda yer almalıdır. Atıfların tümü metin içinde olmalı (dipnotlarda
değil) ve atıfların, tek yazar olması durumunda yazarın soyadı, iki yazar olması durumunda her iki
yazarın soyadı, ikiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadı ve ardından “vd.” ifadesi ile
kaynağın yayınlanma tarihi verilerek yapılmalıdır. Atıfta bulunulan bir yazarın aynı yıl içinde birden
fazla yayınlanmıs çalısması varsa, bunlar kaynak tarihini takiben ‘a’ ve ‘b’ gibi küçük harflerle
gösterilmelidir. [Örnek (Nickell (1979a)), (Nickell (1979b))].
Örnekler:
Dergi içindeki makaleyi kaynak gösterme: Krugman, Paul R., (1979), “Increasing Returns,
Monopolistic Competition, Testing and International Trade,” Journal of International Economics, 9,
s. 469-479.
Kitabı kaynak gösterme: Goodhart, Charles A. E., (1995), The Central Bank and the Financial
System, London: Macmillan.
Derleme kitap içindeki bir bölümü kaynak gösterme: Reinganum, Jennifer F., (1989), “The
Timing of Innovation: Research and Development and Diffusion,” Richard L. Schmalansee ve Robert
Willig, der., içinde Handbook of Industrial Organization, Vol. I., Amsterdam: North-Holland, s.
849-908.
Tartısma metnini kaynak gösterme: Acemoğlu, Daron and Simon Johnson, (2003), “Unbundling
Institutions,” NBER Working Paper No. 9934.
17. Yazarlar, kısa alıntılarda sayfa numarası vermelidir [Örnek Samuelson (1958, s. 467) ]. Uzun
alıntılarda, alıntının üstünde ve altında birer satır bosluk bırakılmalı ve alıntı sol tarafa bosluk
bırakılıp satır bası yapılarak tırnak içerisinde yazılmalıdır.
18. Đstendiğinde yazarlar sonuçları yeniden üretebilmek için veri ve yazılım kodlarını vermelidir.
19. Yayınlanan makalenin içeriğiyle ilgili yasal sorumluluk yazara aittir.