Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Yayın Kurulu:

 

Editör

Mustafa Kemal Şan

Yardımcı Editör

İsmail Numan Telci

Kitap Tanıtımı

Handan Akyiğit

Sekreterya 

Zana Baykal

Handan Akyiğit

Berkan Öğür

 

Yayın Kurulu

Mustafa Kemal Şan, Sakarya Üniversitesi

Recep Kaymakcan, Sakarya Üniversitesi

Ertan Özensel, Selçuk Üniversitesi

Mustafa Kemal Aydın, Sakarya Üniversitesi

Burhanettin Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi

Yılmaz Daşcıoğlu, Sakarya Üniversitesi

Kenan Çağan, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Fuat Sekmen, Sakarya Üniversitesi

Fahri Çakı, Balıkesir Üniversitesi

Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi

İsmail Hira, Sakarya Üniversitesi

 

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Rıza Abay, Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Andı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

 Yrd. Doç. Dr. Sonja L. Armstrong, Northern Illinois University

Prof. Dr. Ednan Aslan, Viyana Üniversitesi

Prof. Dr. Jurgen Bellers, Siegen Üniversitesi

Prof. Dr. Berch Berberoglu, Nevada Üniversitesi - Reno

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Bilgin, St. Marys College of Maryland

Prof. Dr. İsmail Coşkun, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Cenap Çakmak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Faysal Gökalp, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Raymond Hinnebusch, St. Andrews Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Michael Kimmel, State University of New York

Prof. Dr. Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi

Dr. Ömer Avcı, Northern İllinois Üniversitesi

Prof. Dr. Markus Porsche-Ludwig, National Dong-Hwa Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Sarıbaş, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Dr. Anindya Sen, Northern Illinois University

Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Sezgin, City University of New York

Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Uçar, Osnabrück Üniversitesi

Prof. Dr. William Vélez, Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Vergil, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Çaylak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi