Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

 

Akademik İncelemeler Dergisi (AİD), sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AİD; Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,  Hukuk,  Sosyal İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Beşeri Coğrafya, İletişim Bilimleri, alanlarındaki bilimsel çalışmalara ve yazılara yer veren hakemli bir dergidir. AİD ayrıca, sosyal bilimlerin söz konusu farklı alanlarındaki teorik ve ampirik akademik çalışmaların yanı sıra, araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine de yer vermektedir.

Akademik İncelemeler Dergisi, Nisan, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda 3 sayı olarak ve her sayı belirli bir dosya konusu içerecek şekilde yayımlanmaktadır.

Akademik İncelemeler Dergisi; International Political Sciences Abstracts (IPSA) - Worldwide Political Science Abstracts (WPSA),Public Affairs Information Service (PAIS), Sociological Abstracts, EBSCO, Columbia International Affairs Online (CIAO), tarafından taranmaktadır.