Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kütahya-Türkiye
Tel: 0 274 265 20 31
sbe@mail.dumlupinar.edu.tr