Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editörler (Editors-in-Chief)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin PAKSOY
Yrd. Doç. Dr. İbrahim H. EKŞİ

Yayın Kurulu (Editorial Board)
Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇAN
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SOYSAL

Danışma Kurulu (Advisory Board)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM