Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.