Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksulluğun medyadaki temsili: kimse yok mu gönüllüler programı örneği

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, yoksulluğun medyada temsilidir. Bu çalışmada, yoksulluğun temsili günümüzde en yaygın ve etkin kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon üzerinden ele alınacaktır. Çalışmada, Kimse Yok mu Gönüllüler adlı reality-show programı örneği üzerinden yoksulluğun televizyon programlarında temsili incelenecektir. Televizyonun yoksulluğa ve yoksullara dair oluşturduğu söylemin nasıl inşa edildiği, programın 2011 yılında, STV'de yayınlanmış 4 bölümü (23- 30 Mayıs, 6 Haziran ve 5 Temmuz 2011) etrafında değerlendirilecektir. Yoksulluğun konu edildiği istisnai programlardan olan Kimse yok mu Gönüllüler ilk defa 2001 yılında yayınlanmış, farklı format ve sunucularla 2011 yılına kadar çeşitli aralıklarla yayın hayatına devam etmiştir. Program uzun soluklu olması bakımından incelenmeye değerdir. Çalışma kapsamında, program aktörlerine (dışses-sunucular-yoksullar) ait ifadeler analiz edilerek, yoksulluğun ve yoksulların programda nasıl temsil edildiği incelenmiştir. "Hayırseverliğin" yoksullukla mücadelede tek çözüm olarak sunulduğu programa ilişkin, yapılan içerik analizine bağlı olarak ortaya çıkan sonuç, yoksulluk sorununun toplumsal bir sorun olarak ele alınmaması ve yoksulluğun kişisel geçici çözümlerle giderilmeye çalışılmasıdır.

Özet İngilizce :

This study encompasses the representation of poverty in media. In this study, the representation of the poverty in the charity program, namely Kimse Yok mu Gönüllüler, will be analyzed. To do this, four episodes of the program aired on May, 23-30; June, 6 and July, 5 2011 on STV will try to be scrutinized. Kimse Yok mu Gönüllüler as one of the rare programs in Turkish television that represents the poor was first broadcast in 2001, and continued till 2011 with various modifications. The program is worth being analyzed in terms of its being a long-running TV show. In this sense, the article surveys the representation of the poor and poverty in the show through an analysis of expressions belonging to the program components (voice-over, hosts, the poor). The result of the conducted analysis demonstrates that in the program, which put extensive emphasize on the charity in the fight against poverty, the problem of poverty is reduced into personal stories and the struggle against poverty is reduced to temporary changes made in the lives of the poor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :