Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de neoliberal politikaların haber medyasına yansımaları: anaakım medyanın ekonomi haberleri üzerine bir inceleme.

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Medya, toplumsal yapının siyasî ve ekonomik yeniden üretiminin önemli araçlarından biri olarak meta üretimi kuralları içinde hareket etmektedir. Türkiye'de medya, ekonomik ilişkiler ağı içinde siyasî iktidara bağımlı bir durumdadır. Güç/iktidar ilişkileriyle örülü toplumsal alana ilişkin anlam çerçeveleri oluşturan haberlerin, bu egemen ilişkileri sorgulayan ve eleştiren bir içerikten yoksun olduğu görülmektedir. Ekonomi haberlerinin çerçevesi, medyanın ekonomik ve sosyal haklara odaklı çoğulcu ve eşitlikçi bir anlayışı dışladığını ve neoliberal ideoloji ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde demokratik bir toplumda medyanın rolünü tartışmak, sermayenin kontrolünde olan medyanın kamusal sorumluluk anlayışından uzaklaştığını ve sınıf temelli eşitsizlikleri haber konusu yapmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, neoliberalizme eklemlenmiş anaakım medyayı temsil eden Hürriyet ve Sabah'ın ekonomi haberleri konular ve aktörler açısından incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Media is one of the most important means of political and ideological reproduction of social structure and has moved within rules of commodity production. Media depends on political power in network of economic relations in Turkey. It is seen that news which constructs the frame of meaning related to public sphere surrounded by power relations lacks a content questioning and criticizing dominant relationship. The frame of economy news shows that media excludes pluralist and egalitarian understandings focused on economic and social rights and conforms with neoliberal ideology. The aim of this study is to debate the role of media in a democratic society today and to prove that media under the control of capital has become far from the understanding of public responsibility and been unable to deal with issues of inequality based on class. In this sudy, economy news of Hürriyet and Sabah newspapers, representing mainstream media integrated with neoliberalism, is examined in terms of topics and actors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :