Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern sanat akımları ve reklamlara yansımaları

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde reklama ilişkin tartışmalardan biri, reklamın sanatsal mı yoksa ticari bir faaliyet mi olduğudur. İnsan tarafından gerçekleştirilip ‘artifakt’ adı verilen oluşumların sanat eseri sayıldığı gerçeğinden hareketle zaman zaman, reklamın da sanatın bir parçası olduğu tartışmalı bir şekilde düşünülmektedir. Ancak tartışılmaz olarak ifade edilebilecek bir gerçek vardır ki o da topluma ilişkin olguların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğidir. Özellikle matbaanın icadı sonrası dönemde büyük bir gelişim gösteren reklam ürünleri, günümüzde postmodern özellikler göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, reklamın en büyük ivme gösterdiği postmodern dönem sonrası reklam çalışmalarının, postmodern sanat akımlarından ne ölçüde etkilendiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla çalışmada, postmodern dönemin özellikleri, postmodern dönem sanat akımları ve bu akımlardan etkilendiği çok açık bir şekilde gözlenebilen reklam örneklerine yer verilecektir.

Özet İngilizce :

In that days, one of the main debates that whether advertising is art or commercial activity. From the view, which is ‘artifacts’ that maden by human are considered as art work, sometimes it is thought contradictively that advertising is also a part of the art. Hardly, there is an indisputable realistic that social facts can’t have been thought distinctly from each other. Advertising products, which have made progress especially after the invention of the printing press, presents postmodern features. Therefore, the aim of this study is to reveal, how advertising products have been effected from postmodern art movements, after postmodern period that advertising made progress in. For this purpose, in this study, it will have been explained that the features of postmodern period, postmodern art movements and the examples of advertisements that are effected from postmodern period which can have been seen clearly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :