Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel dönüşüm ve şiddetin nesnesi olarak kadın

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Kentleşme ve iletişim biçimlerindeki dönüşüm, kültürel yapıda ve insan ilişkilerinde de büyük bir dönüşümü barındırmaktadır. Bu yeniden yapılanma süreci geleneksel aile kurumu üzerinde büyük bir baskı uygularken, kadının toplumsal konumundaki dönüşüm erkek kimliği üzerine büyük bir baskıya yol açarak, kadına yönelik şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarında yer alan orta ve üst sınıfa ait kültürel/cinsel yapılanma ile toplumun içinde bulunduğu reel durum arasında bir uyumsuzluk vardır. Bu durum kültürel, bireysel bir çatışmaya yol açmaktadır. Çatışmanın kökeninde yatan ruhsal güdü, öteki üzerinden kurgulanan bireyselliğin krize girmesinden kaynaklanmaktadır. Aile gibi sabit bir toplumsal kurum sarsıldığında öteki cinsiyet üzerinden kurulan bireysel kimlik, şiddete yönelmektedir. Bütün bu süreçte göz ardı edilen olgu, sınıflar arası kültürel farklılığın bir çatışmaya dönüşmesi ve kadına yönelik şiddetin sınıfsal olanla ilgisidir. Bu makale, kentleşme ve iletişim araçları üzerinden bir okumayla seksüel yeniden yapılanma çağında aile kurumu üzerine kavramsal bir perspektif oluşturmaya çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

Transformation of the urbanization and communication involves a huge transformation at the cultural structure and human relationships. While this brand new restructure process applies a big pressure on the traditional family, the transformation of the social status of women pressures the identity of men and it causes the raise of the voilence against the women. There is a inconsistency between the reality and the cultural/sexual structure of the upper and the middle class at the communication tools, and this situation causes a cultural and individual conflict. The spiritual motion at the origin of this conflict results from the crisis of the individualism that is fictionalised based on the other. When a social settlement like family gets distressed, the individual identity which is based on the other gender tends to violence. The phenomenon which has been ignored during all this process is the transformation of the cultural differences between the social classes into conflict and the relationship between the voilence against the women and the class . This paper tries to settle a conseptual perspective about the family in the sexual reconstruction age by reading the urbanisation and communication tools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :