Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim çalışmalarında yeni bir mecra: finansal iletişim

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

1970’li yıllar toplumsal ve politik tarih açısından önemli bir uğrağı temsil eder. Bu yılların başında yaşanan kriz, ekonominin işleyiş süreçlerini, devletin yapısını ve toplumsal alanın tasavvur edilme biçimini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu dönemde, finansal sermaye, kapitalizm içerisinde bir hegemonik lider olarak ön plana çıkmış; devlet, bir yandan üretimin çekirdeğinden uzak bir yerde konumlandırılırken diğer yandan paranın dolaşım kanallarının rehabilitasyonu işine odaklanmış; insana ilişkin değerler, kültürel mefhumlar ve toplumsal pratikler ise birer değişken olarak ekonomi-politikanın merkezine taşınmıştır. Kültür ile ekonomi arasındaki geleneksel ilişki bozulmuş; bir ekonomi-politikanın başarısı, toplumsal aktörlere temas etme kabiliyeti ile paralel hale gelmiştir. Finansallaşma sürecinde bu temas, iletişim politikaları vasıtasıyla sağlanır; ekonomi-politika ve bundan sorumlu merkezi kurumlarla toplumsal alan arasındaki bağ, iletişim stratejileri üzerinden kurulur; ekonomik alan ile kültürel alan arasındaki boşluk, iletişim kanalları içerisinden taşınan enformasyon marifetiyle doldurulur; insana ilişkin öngörülemezlikler, iletişim süreçleri vasıtasıyla öngörülebilir kılınır. Bu çalışmada, iletişim çalışmaları içerisinde yeni bir mecra olarak çağrılan “finansal iletişim”in farklı temas noktalarına işaret edilecek ve her bir uğrağın finansal iletişim alanına bağlandığı nokta, modeller üzerinden gösterilecektir.

Özet İngilizce :

1970s represents an important moment in terms of the social and political history. The crisis at the beginning of this years has changed work process of the economy, the structure of the state and way to imagine the social space. In this period, the financial capital came into prominence as a hegemonic leader in capitalism; the state, on the one hand positioned in a place away from the core of production, on the other hand focused rehabilitation of circulation canals of money; human values, cultural senses and social practices moved to the center of economic policy as a variable. The traditional relationship between economy and culture has changed; the success of an ekonomic policy have become paralel with the ability to contact the social actors. This contact in the process of financialisation is provided through communication policies; the link between economic policy, the central authorities responsible for it and social space is established through communication strategies; the gap between economic and cultural field are filled by means of information carried through channels of communication; human unpredictability is predictable through communication processes. In this paper will be indicated different contact points of “financial communication” called as a new field in communication studies and the point that each moment is connected to financial communication field will be displayed via models.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :