Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim araştırmalarında internet gazeteciliği: bağlamsal çalışmaların eksikliği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, sivil kullanıma açılması ve ticarileştirilmesi, kullanımının yaygınlaşması gibi gelişmeler sonrasında medya metinlerinin sunumu için yeni bir mecra olarak belirmiş ve hızla gazetecilik için kullanılmaya başlamıştır. 1990'ların ikinci yarısından itibaren de hem internet gazeteciliği örnekleri niceliksel olarak artmış hem de internetin habere, gazetecilik içeriğine erişim amacıyla kullanımı yaygınlaşmıştır. Aynı tarihlerde internet gazeteciliği iletişim araştırmaları içinde de popüler bir çalışma alanı olarak belirmiştir. Bu yazıda iletişim araştırmaları içinde internet gazeteciliğini ele alan çalışmalar "işlevsel" bir sınıflandırma çerçevesinde incelenmiştir. Yazıda sonuç olarak iletişim araştırmaları içinde internet gazeteciliğine ilişkin "ideal bir model sunulduğu" belirtilmekte ve bu modelin eksiklikleri tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Internet, with the advances such as availability for public use, commercialization and access by wider audiences, emerged as a new medium for distribution of media texts and immediately began to be used for journalistic purposes. By mid-90's, both the number of internet journalism examples and use of internet for accessing news and related journalistic content increased. Also by the 90's internet journalism appeared as a popular topic in communication studies. The paper explores internet journalism studies in communication field through a "functional" classification. Eventually the paper claims an "ideal model of internet journalism" constructed in communication field and discusses the shortcomings of this model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :