Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk kültürü kavramına sosyolojik bir bakış

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün, gerek hukuk teorisinde gerekse hukuk pratiğinde pozitivist hukuk anlayışı başat konumunu halen sürdürmektedir. "Yasa önünde eşitlik", "yasal yönetim" ve "yargı bağımsızlığı" gibi hususları öne çıkaran bu anlayış; kesinlik, belirlilik, öngörülebilirlik ve hesaplanabilirlik gibi değerleri vurgulamaktadır. Söz konusu anlayış çerçevesinde hukuk, sosyal ve kültürel boyutundan soyutlanarak bir kavramlar, kurallar ve kurumlar bütünü olarak kavramlaştırılmaktadır. Böylesi bir yaklaşım, hukuku, bünyesinde işlerlik kazandığı toplumsal sistemden ve kültürden bağımsız bir şekilde ele alarak, bir toplumun hukuk düzenini ve hayatını yeterince anlamayı ve açıklamayı önlemektedir. Hukukun toplumsal sistemin bir alt sistemi ve genel kültürel yapının bir alt bileşeni olarak analiz edilmesi, "hukuk kültürü" ve "hukuk kültürü kavramı" üzerinde yoğunlaşmayı zorunlu kılmaktadır. İşte bu çalışmanın amacı, hukuk-kültür ilişkisine, etkileşmesine ve çatışmasına dikkati çekerek "hukuk kültürü" ve "hukuk kültürü kavramı" konusundaki sosyolojik literatüre katkıda bulunmaktır.

Özet İngilizce :

Today, the understanding of positivist law remains in a dominant position in both theory and practice of law. This approach, which brings topics such as "equality by the means of law", "juridical management" and "independence of laws" to the fore, emphasizes values such as "certainity", "specificity", "predictibility" and "accountability". In this perspective, Law is abstracted from its social and cultural dimensions and conceptualized as a whole body of concepts, norms and instituitons. Such approach considers law by isolating it from the social system and culture, in which it operates and as a result prevents a comprehensive explanation and understanding of a law system in a particular society. The act of analyzing Law as a subsystem of a social system and a component of a more general system makes it necessary to concentrate on "Law Culture" and "the concept of Law Culture". The aim of this study is to draw attention to issues such as the interaction, relationship and the conflicts between law and culture and contribute to the sociological literature on "Law Culture" and "the concept of Law Culture".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :