Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evden çalışanların gündelik yaşam pratikleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde küreselleşme ve neoliberalleşme gibi olgular ile beraber esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmış ve daha görünür hale gelmiştir. Yeni kapitalizmin bu esnek çalışma türlerinden biri de görece yeni bir çalışma biçimi olan ve çoğunlukla iletişim teknolojileri ile ilişkilendirilen evden çalışma biçimidir. Bu araştırma, evden çalışmanın çalışanlar tarafından nasıl deneyimlendiğini ortaya çıkarmak amacındadır. Evden çalışmada ön plana çıkan iki temel alan çevirmenlik ve tasarımcılık işlerinin çoğu zaman yüksek eğitim veya teknik bilgi gerektirmesi, beyaz yakalı sınıfa da işaret etmektedir. Bu nedenle araştırmada sınıfsal boyut göz önünde bulundurulmuş, orta sınıfın eğilimlerini tartışmanın da yolu açılmıştır. Araştırma kapsamında 12 evden çalışan ile derinlemesine görüşme yapılmış, gündelik yaşam pratikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu temel soru kapsamında aynı zamanda evden çalışanların esnek zaman kullanımını da içeren çalışma koşulları, esnek zamanlı çalışmaya karşı getirdikleri oto-disiplin pratikleri, kendi yaşamlarına ve işlerine ilişkin algıları, iletişim teknolojilerinin gündelik yaşamlarındaki konumu, sınıf habituslarıyla paralel olarak benlik sunumları, meslektaşlarıyla bir kolektivite yaratıp yaratmadıkları hakkında verilere de ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Today, flexible workstyles have spread and become more visible along with the phenomenon like globalization and neo-liberalization. One of the flexible workstyles of the new capitalism is home-office which is considerably new and often associated with communication technologies. This research intends to reveal how home-office is experienced by workers. Two main working fields that stand out for home-office work are; translation and designing, which also indicate to white-collar class as they most often require higher education and know-how. Thus, the class dimension was considered in this research which have also paved the way for discussing middle class tendencies. Within the scope of the research, in-depth interviews were conducted with 12 participants and their daily practices were broughtout. Within the scope of this main question, data were obtained regarding the working conditions of home-office workers including flexible time utilization, self-discipline practices they use against flexible time working, their self-presentation parallel to their class habitus and whether they create collectivity with their colleagues or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :