Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyükşehir belediyelerinin sosyal medya uygulamalarına halkla ilişkiler modellerinden bakmak

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamaları için yeni fırsatlar sunmaya başlamıştır. Sosyal medya araçları içerisinde yer alan Twitter aracılığıyla belediyeler, faaliyetleri hakkında vatandaşlarını bilgilendirme olanağına sahip olmuştur. Ayrıca vatandaşlar, kuruma gitmeksizin bir takım istek, beklenti, önerilerini iletilebilme sorularına belediye yetkililerince yanıtlar bulma kolaylığına da kavuşmuşlardır. Bu yönüyle sosyal medya uygulamalarından Twitter, taraflar arası diyalog kurma ve geliştirmeye yardımcı olduğu gibi iki yönlü simetrik modelin uygulanabilirliğini de arttırmaktadır. Araştırmaya kurumsal Twitter hesabı bulunan 9 büyükşehir belediyesi dahil edilmiş; ilgili belediyelerin 1 Haziran 2012 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında resmi hesaplarındaki 3302 mesaj, içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, büyükşehir belediyelerinin hesaplarındaki mesajların daha çok hafta içi günlerde ve mesai saati dışında alınıp gönderildiği, hesaplardaki mesajların daha çok ulaşım, hizmet, altyapı, etkinlik ve sosyal belediyecilik ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bulgularında, büyükşehir belediyelerinin kurumsal hesaplarındaki mesajların büyük bir bölümünün kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesindeki duyurular olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The developments in knowledge and information technologies started to provide new opportunities for public relations implementations of public institutions. Twitter one of the most popular social networking sites have the possibility of informing citizens about actions and serves of metropolitan municipalities. Beside this, citizens have reached the possibility of sharing their expectations, demands, problems, suggestions with public institutions by using Twitter. In this context, Twitter can assist citizens for contacting public institutions and developing relations and this increases the applicability of two-way symmetrical model. 9 Metropolitan municipalities which have Twitter account were included in the survey. 3302 Twitter messages in the official accounts of these metropolitan municipalities were analyzed between the dates of 1 June - 31 August 2012 by using content analysis method. According to results of the survey, messages were generally sent and received in week days and out of working times. These messages were generally about transportation, services, activities, basic facilities and social business of governing a city. Moreover, according to findings, it is seen that messages in the official Twitter accounts of 9 metropolitan municipalities are notices as part of public information model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :