Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye başkanlığı aday imajı algısı: gümüşhane örneği

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Seçmen davranışları bakımından bireyselleşme ile birlikte yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte oy verme davranışında ideoloji, parti bağlılığı gibi kavramlar etkisini eskiye göre kaybetmiştir. Yeni dönemde proje, hizmet, toplumsal ilişkiler, sivil toplumsallaşma içinde yer alma, yeterlilik gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Bu durum aday merkezli seçim kampanyalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Özellikle yerel seçimler bağlamında düşünüldüğünde adaylar seçmenin iknası bakımından önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle siyasal seçim kampanyalarının öncelikli hedeflerinden biri güçlü bir aday imajı oluşturmaktır. Ancak zaman, bölge, seçim atmosferi, seçmenlerin sosyodemografik özellikleri gibi birçok alt etkene sahip olan aday imajı algısı karmaşık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla toplam aday imajının çok sayıda alt bileşeni bulunmaktadır. Bu çalışma Gümüşhane seçmeninin aday imajı algısının tespitine dönük olarak yapılmıştır. Basit tesadüfi örneklem yöntemi ile toplam 747 kişiyle görüşülen ve doğrulayıcı faktör analizinin yapıldığı araştırmada aday imajı ile ilgili görsel, siyasal, konu, hitabet ve sosyal olmak üzere beş faktör ortaya konmuştur. Toplam aday imajına etki eden en önemli faktörün sosyal faktör olduğu görülen araştırmada diğer faktörler toplam imaj üzerindeki önem sırasına göre hitabet, konu, siyasal ve görsel faktörler olarak sonuçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Individualisation has revealed a new process in terms of voter choices. In this process, impact of concepts as ideology and party loyalty has decreased in point of vote compared to the past. Concepts as project, service, social relations, civilian socialization and competence have come to the forefront in new period. This situation has caused to become widespread political campaigns focused on candidate. Especially, candidates come out as most important actor in point of voter persuasion in local elections. For this reason, one of the priority targets of political campaigns is to create an effective candidate image. However, with its sub-factors such as time, district, election atmosphere, voter’s sociodemographic features candidate image has complicated structure. This study deals with candidate image perception of Gumushane voter. It was conducted a survey by 747 person depend on simple random sampling and was done confirmatory factor analysis. Research came out five factors named as visual, political, issue, rhetoric and social. In the study, it was concluded that social factor is most important factor about total candidate image. The other factors concluded as rhetoric, issue, political and visual in order to their priorities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :