Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İleti-ş-im

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Impact of social media on reputation management: case study of onur air

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

The airlines companies affect a diverse audience. They must be present effectively in all media where this audience is able to research information and also, operate in an area where their positive or negative reputation is formed at high speed. This is to inform the airlines companies both collective and individual basis, to produce a satisfactory message which is reachable easily by their audience and to be present everywhere. Social media can be defined as an unstructured assembly of free agents, maintaining strong communication between them, with three characteristics: – Common interests and common objectives (knowledge, skills...) – A common understanding (common language - common culture and values); – Mutual credibility (competence and recognition of the value of other). In this sense, this article aims to analyze the impact of social media on a crisis management example of Onur Air’s social campaign which has received too many reactions in order to expose the effect of organizational reputation. Our work aims to compare the created effects by Onur Air’s followers through social campaign presented and published on the official Facebook page of Onur Air and also, the comments made on Facebook and Twitter by users by a qualitative analysis.

Özet İngilizce :

Ani olarak ortaya çıkan ve bulunduğu çevredeki unsurları genellikle olumsuz etkileyen, istem dışı gelişmeler olarak tanımlanan kriz anlarında hızlı ve mesaj birliği çerçevesinde cevap verebilmek; önceden hazırlıklı olmak, iletişim içinde olunan hedef kitleleri bilgilendirecek ve ikna edecek senaryolar geliştirebilmek kurumların itibarları açısından önemli davranış biçimleridir. Faaliyet gösterdikleri sektör gereği çok çeşitli hedef kitlelere hizmet veren havayolu şirketleri her an kriz riski ile karşı karşıyadır. Kriz anlarında mevcut tehlike ve tehditlerden en az zararlar çıkmak ve kriz ortamındaki gelişmeleri fırsata çevirebilmek etkin bir kriz iletişimi yönetimi ile olur. Geleneksel iletişim kanallarının etkili kullanımının yanı sıra zaman ve maliyet etkin, anlık etkileşime izin veren sosyal medya kanalları kriz yönetiminde öne çıkmaktadır. Sosyal medya üç özelliği ile kurum ve hedef kitleleri aralarında güçlü bir iletişim sağlamada tercih edilmektedir: – Ortak ilgi ve hedefleri olan birey ve grupları kolayca bir araya getirebilme (bilgi, beceri, vb…); – Ortak bir anlayış yaratabilme (ortak dil - ortak kültür ve değerler); – Karşılıklı güvenilirlik sağlama (yetkinlik ve diğer değerinin tanınması). Bu çalışmanın amacı 2009 yılında yaşanan Van Depremi sırasında düzenlediği sosyal kampanya ile çok tepki alan Onur Air vakasında kriz yönetiminde sosyal medya kullanımının örgütsel itibara etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada; Onur Air’in resmi Facebook sayfasında yayınlanan depreme yönelik sosyal kampanyasına, sayfanın takipçilerinin Facebook ve Twitter üzerinden gösterdikleri tepkiler ve yaptıkları yorumlar nitel bir analiz ile değerlendirilmiştir. Bu sürecin ve Onur Air’in yaşadığı diğer krizlerin marka değeri ve kurumsal itibarına etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :