Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İktisadi Yenilik

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markalaşma ve yenilikçilik

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Sınai Mülkiyet Haklarından biri olan marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etme aracı olduğundan iktisadi boyutta büyük önem taşımaktadır. Yenilikçilik sadece teknolojik bir paradigma olarak değil, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki bağlamda değerlendirilmelidir. Yenilikler diğer alanlarda olduğu gibi marka alanında da kendini gösterir. Markalaşmanın firmalara çok sayıda faydası bulunmaktadır. Yeni ürün ve hizmetlerin rakiplerinkinden ayırt edilerek koruma sağlaması faydalarının en başında gelmektedir. Yenilikler ticarileştirilebildiği ve uygulanabildiği ölçüde anlam ifade edeceğinden yenilikçilik potansiyelinin artışı yasal düzenlemelerle çok yakından ilgili olmaktadır. Yeniliklerin markaya ihtiyacı vardır ve markalaşma yenilikçi firmaların elde edebileceği bir başarıdır. Yazına bakıldığında markalaşma ve yenilikçiliğin birbiriyle olumlu yönde ilişkiye sahip oldukları görülmektedir. Bu çalışma bilimsel olarak markalaşma ve yenilikçilik arasındaki ilişkilerin tespitini sağlayacak önsavın değişkenlerini sunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Brand, which is one of the Industrial Property Rights, is a tool to distinguish the goods and services from other organizations' goods and services that has great importance in economic dimension. Innovation is not only a technological paradigm that has to be considered through social, cultural, economic and legal context. Innovations show themselves in other areas, as well as in the field of branding. There are several benefits of branding to companies. Brands provide distinguishing protection and that is the primary benefit of the brand. Innovations will be meaningful as long as they become commercializable and applicable, for this reason increasing innovation potential is closely related with legal regulations. Innovations need brands and branding is a success that can achieve by innovative organizations. In branding and innovation literature review, it is shown that they have positive relationship with each other. This study presents the variables of the hypothesis that will allow to detect the relation between branding and innovativeness scientifically.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :