Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The importance of strategic human resources and its evaluation in literature terms

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

The importance of human resources management in terms of performance and efficiency is increasing day by day. This condition is perceived as more serious in today's technology and in businesses producing with the technology usage. The importance of human resources management gains more prominence in shift system, pallet production techniques and continuous manufacturing systems. Reaching to the targets set by businesses, maintaining quality management and qualified production, permanence, participation, organizational structure and the most importantly performance and efficiency can be only ensured with strategic human resources management. As understood from the strategic management studies and applications carried out in different areas from past to present, strategic human resources management and management systems operate in parallel with each other. Due to the less usage of classical production techniques today, gradual increase in the importance of institutionalization and advance of many businesses towards the institutionalization and institutionalization, the importance of strategic human resources management has been understood better. Management mechanisms handed from father to son and from generation to generation are managed more professionally and strategically today. Branching of many businesses into departments and gradual increase in employment of trained and qualified personnel have put forward the need to emphasize on strategic human resources management more. In this study, strategic human resources management and studies carried out in this area have been evaluated in literature terms and interpreted as result.

Özet İngilizce :

Performans ve verimlilik açısından insan kaynakları yönetiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Özelikle günümüz teknolojisinde ve teknoloji kullanımı ile üretim yapan işletmelerde bu durum daha ciddi algılanmaktadır. Vardiya sistemi, palet üretim teknikleri ve sürekli üretim sistemlerinde insan kaynakları yönetiminin önemi daha ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin belirlediği hedeflere ulaşmak, kalite yönetimini ve kaliteli üretimi sağlamak, devamlılık, katılım, örgüt yapısı ve en önemlisi performans ve verimlilik sağlanması ancak stratejik insan kaynakları yönetimi ile sağlanabilmektedir. Geçmişten günümüze kadar birçok alanda yapılan stratejik yönetim çalışmaları ve uygulamalarından da anlaşıldığı gibi stratejik insan kaynakları yönetimi ile yönetim sistemlerinin paralel işlediği gerçeğini göstermektedir. Klasik üretim tekniklerinin artık günümüzde çok az kullanılması, kurumsallaşmanın öneminin giderek artması ve birçok işletmenin kurumsallaşmaya doğru ilerlemesi ve kurumsallaşması nedeniyle stratejik insan kaynakları yönetiminin önemi daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Babadan oğula geçen ve nesilden nesile devredilen yönetim mekanizmaları artık günümüzde daha profesyonel ve stratejik olarak yürütülmektedir. Birçok işletmenin bölümlere ve departmanlara ayrılması, nitelikli ve eğitimli personel istihdamının giderek artış göstermesi nedeniyle stratejik insan kaynakları yönetimi üzerinde daha fazla durulması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi ve bu alanda yapılan çalışmalar literatür açısından değerlendirilmiş ve sonuç olarak yorumlanmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :