Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı

Sosyal hizmetin amacı, herkesin yaşam niteliğinde karşılıklı olarak doyumlu ilişkiler geliştirmesini ve sürdürmesini sağlamaktır. Sosyal hizmet müdahalesi, sosyal hizmet uzmanının sistematik değişiklikler sağlayan eylemleridir. Çok sayıda müdahale modeli içinde tıbbi tedavi modeli sorgulanmakta yeni yaklaşım ve aile sistemi kavramlaştırmaları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada sosyal hizmet literatüründeki sistem kuramı ve iletişim kuramı ele alınacaktır.

Soclal Work Intervention in Family Therapy System

The purpose of social work is to promote or restore a mutually beneficial interaction between the quality of life for everyone. Social work intervention is the activity of the worker in bringing about change in a systemic sense. The growing diversity of intervention modalities,many of which rejected the medical model (This model is entailed new w ay s of approaching to family system and new terminology.İn this study/ system theory and communication theory have been used in the social work literature.