Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Servet-i fünun romanlarında manevî değerlere bağlılık ve buna bağlı unsurlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Servet-i Fünun romanlarındaki ailenin nasıl bir manevî değer sistemi içerisinde yaşadığı ve kişilerin ruhî durumları değerlendirilecektir. Söz konusu romanlardaki olaylar, çoğunlukla geleneksel değerlerden uzaklaşma eğilimi sergileyen aile çevresinde geçmektedir. Kültür ve yaşayış tarzıyla batılı gibi olmaya çalışan bu ailenin dış dünyadan kopuk, kendi içine kapalı oluşu ruhî ve ahlâkî açıdan çok sağlıklı bir görünüm sergilemez. Ahlâkî değerlerin önemsenmemesi, gelenek ve göreneklerden uzaklaşma, din gibi bir inanç ya da herhangi bir bağlanacak değer sisteminin olmayışı, kişileri ruhî sıkıntıya düşürmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At this work what kind of a spiritual value system a family lives in, and the psychologiacal conditoons of people in the Serveti Fünun Novels will be evaluated. The events in the subject novels mostly takes place around a family that mostly shows a tendency to become distant from traditional values. That this family, who behaves like westerners with their cultures and in way that they live are ,remote from the outside world doesnt show a healthy appearance. Paying no attention to moral values, becoming distant from customs and traditions, lacking of a religion or any system of value to be tied to has lead people to face psychological problems.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :