Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public service broadcasting in england and historical analysis of the bbc within the framework of social awareness

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Television is the most important mass communication medium in our age. In addition, it was not invented by a single inventor, instead many people working together and alone over the years, contributed to the evolution of television. This medium which influences people, culture and other media is an efficient purveyor of news. Broadcasting has developed in different ways in the world. United States Of America has developed a model of commercial broadcasting. On the other hand, England, a great country, has started the public service broadcasting. Public benefit is the most important thing in public service broadcasting. Public broadcasters receive their funds from television licence fee, individual contributions and government funding. BBC is the most important example of public service broadcasting company. Inform, educate and entertain are the main purposes of the BBC. This channel is the symbol of free publishing all over the world. Commercial broadcasting also exists in most of developed countries but public broadcasting is continues in a few countries. This study focuses on the properties, structure of the BBC with public service broadcasting. and discusses the position of BBC throughout the world.

Özet İngilizce :

Televizyon çağımızın en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Buna ek olarak, televizyon tek bir bilim adamı tarafından icat edilmemiş, birçok mucidin uzun yıllar bir araya gelerek yapmış olduğu ortak çalışmalarla bugüne kadar gelebilmiştir. Beyaz cam adı verilen televizyon, insanları, kültürü ve diğer kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde etkilemekle birlikte, haber alımı konusunda da çok verimli bir mecradır. Dünyada televizyon yayıncılığı farklı biçimlerde gelişim göstermiştir. Bunlara bakıldığı vakit; Amerika Bileşik Devletleri'nde ticari yayıncılık modelinin gelişim gösterdiği görülmektedir. Öte yandan İngiltere ise kamu hizmeti yayıncılığının başladığı ilk ülkedir. Kamu hizmeti yayıncılığında en önemli husus kamu yararının güdülmesidir. Kamu yayıncıları televizyon lisans ücretleri, devlet fonları ve bireysel katkılar aracılığıyla mali ihtiyaçlarını giderebilmektedir. İngiliz BBC kuruluşu kamu hizmeti yayıncılığının en önemli örneğidir. Bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme gibi özellikler BBC'nin yayın politikasını oluşturmaktadır. Bu kanal tüm dünyada özgür yayıncılığın sembolüdür. Ticari yayıncılık çoğu gelişmiş ülkede yaygınlaşmaya devam ederken, kamu hizmeti yayıncılığı birkaç ülkede var olmaktadır. Çalışmada, BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının özellikleri, yapısı üzerinde durulacak ve bu yayın kuruluşunun dünya çapındaki konumu tartışılacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :