Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel vatandaşlık davranışı ile akademik erteleme eğilimi arasındaki ilişki: üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma (manisa örneği)

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İşletme1, Celal Bayar Üniversitesi Spor Yönetimi2
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme eğilimleri (AEE) ile örgütsel vatandaşlık davranışları (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören, yaşları 18 ile 33 arasında değişen 207 kız ve 254 erkek olmak üzere toplam 461 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla akademik erteleme eğilimi ölçeği İle üniversite öğrencileri için geliştirilen örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin akademik erteleme eğilimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve ters yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, örgütsel vatandaşlık davranışının artması ile akademik erteleme eğiliminin azaldığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationship between undergraduate student's organizational citizenship behavior (OCB) and academic procrastination (AP). The participants were 207 female and 254 male, totally 461 undergraduate students who are studying in School of Applied Sciences and School of Physical Education and Sport at the Celal Bayar University. Age range varied from 18 to 33. In this research academic procrastination scale and organizational citizenship behavior scale were used to collect the data from students. A significant and negative relationship was found between academic procrastination and organizational citizenship behaviour. That is when an increase occurs on organizational citizenship behaviour, a decrease happens on academic procrastination.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :