Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü ve örgüt iklimi kavramlarının karşılaştırılması istanbul emniyet mensubu çalışanlarına ilişkin örneği

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumlar ve işletmeler bir takım amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen hammadde, makine, insan ve organizasyon gibi üretim araçlarının uygun bir bileşiminden oluşmuş kuruluşlardır. Yönetim ise, belirli hedefleri gerçekleştirmek için bir araya gelmiş iki veya daha fazla kişimin meydana getirdiği bir grup faaliyeti ya da bir sosyal olaydır. Bu iki tanımdan çıkartacağımız sonuç ise; kurumlar çoğu kez belirli amaçları gerçekleştirmek için diğer üretim etmenleriyle birlikte bir grup insandan oluşmaktadır.Dolayısıyla bu iki kavram yani işletme ve yönetim birbirlerini tamamlayan bir bilim dalının doğmasına yol açmıştır. İlk kez Peters ve Waterman tarafından Amerika'da Pascale ve Athos tarafından ise Japonya'da incelenmiştir. Firma Kültürü, Kurumsal Kültür, İşletme Kültürü olarak da dile getirilen örgüt kültürü "Belli bir grup tarafından kendisinin gerek çevreye uyumu gerekse içi bütünleşmesi sırasında öğrendiği geçerliliği kanıtlayacak düzeyde olumlu sonuç vermiş olan ve bu nedenle yeni üyelere programları algılamanın, düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen, bir takım varsayımlardır" Yönetimin, örgütsel süreçlerin düzenlenmesine ek olarak, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratma zorunluluğu bulunmaktadır. Örgütsel iklim genel bir kavramdır ve tam olarak açıklanması çok güçtür. Bu kavram, atmosfer için yaptığımız tanımlama ve coğrafi bir bölgenin ikliminin çevresel kuvvetlerin birleşimi sonucu oluşmasına benzetilerek açıklanmaya çalışılabilir. Örgütü kuşatan psikolojik atmosfere örgütsel iklim denilmektedir. Çalışmamızda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde çalışan 256 değişik rütbe ve konumda çalışan güvenlik personeli üzerinde uygulamalı araştırma yapılarak sonuç çıkarılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Institutions and businesses are establishments which are constituted by an appropriate combination of production tools such as raw material, machine, human and organization that were gathered with the purpose of accomplishing a set of goals. Management is a group of activity or a social event constituted by two or more people that come together with the purpose of achieving certain goals. The result from which we can conclude from these two definitions is that institutions are composed of a group of people along with the other production factors to accomplish certain goals. Accordingly, these two definitions, business and management, have caused a new science which complement each other to occur. It was examined firstly by Peters and Waterman in America and by Pascale and Athos in Japan. Organizational culture which is also expressed as Corporate Culture, Institutional Culture and Enterprise Culture is "a set of hypothesis resulted positively at a level to prove validity learnt by a certain group during both orientation and internal integration and thereby being learnt to new members as the true way for perceiving, thinking and feeling the programs". Management also has an obligation to create an organizational climate in which people are motivated for ambitious and efficient working aside from the arrangement of organizational processes. Organizational climate is a general term and hard to explain completely. This concept can be explained by resembling to the definition we make for atmosphere and formation of a region's climate as a result of the combination of environmental forces. The psychological atmosphere which encloses organization is called organizational climate. In our study, it was concluded by making an applied research on security personnel working under 256 different degrees and positions within the body of İstanbul Security Directorate.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :