Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü - örgütsel iklim ve etkileşimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D.1, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.D. 2
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgininin hızla küreselleşmesi ve teknolojik etkilerle ekonomideki sınırların ortadan kalkması, bizleri baş döndürücü bir değişim süreci ile karşı karşıya bırakmıştır. Örgütler açık sistemler olarak çevreden daha fazla etkilenir hale gelmişler ve kendilerini küresel bir yarışın ortasında bulmuşlardır. Belirsizliğin ve uluslararası rekabetin arttığı bir ortamda sağlıklı bir bilgi akışını sağlamak ve doğru kararlar vermek zorunda kalmışlardır. Örgüt kültürü giderek değişen ve gelişen bir çevrede yasayan isletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca şirketlerin, yaşanılan bu değişimle beraber, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratmaya zorunlu hale gelmektedir. Çalışmada Örgüt Kültür ile Örgütsel iklimin birbiriyle etkileşimleri ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization of information rapidly and disappearance of boundaries in economy with technological effects confront us a reeling period of change. Organizations as open systems have become to be more affected from the environment and they have found themselves in the midst of a global race. In an environment where the uncertainty and international competition increased, they had to maintain a healthy flow of information and to make right decisions. Organizational culture becomes more important for businesses living in a changing and developing environment. Besides with this change, companies have to create an organizational climate in which peoples are motivated to work more willingly and efficiently. Interactions of organizational culture and organizational climate with each other are discussed in the study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :