Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mal ve hizmet alimlarinda ayip

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.D. 1, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yük.Okulu Bankacılık Bölümü 2, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Görüntülenme :
750
DOI :
Özet Türkçe :

Artan talepler nedeni ile alıcı ve satıcı arasında yaşanan en önemli sorunların başında ayıplı mal gelmektedir. Bu çalışmada 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çalışma gerçekleştirilmiştir. Tacir ve tüketici konumundaki her iki tarafın uğradığı mağduriyet ve bu mağduriyetin nedenlerine ilişkin literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Taraflar arasında oluşan ihtilaf nedenleri, bu nedenlerin çözümlerine ilişkin uygulamalar ele alınmıştır. Halen günümüzde bir ayıbın gizli mi, açık mı olduğuna dair uzun tartışmalar yaşanırken, sezonun geçmesi, moda ve alışkanlıklar ile tüketici eğilimlerinin değişmesi sebebiyle ihtilaflar çözümsüzlüğe sürüklenebilmekte; çözümlense de taraflar tatmin olamamaktadır. Hukuk uygulamasının özünde, zamanın olumsuz etkisi hep olacaktır. Ancak, süreci kısaltmak için uğraşmanın gerekliği de açıktır. Bazen, bir ihtilafın ticaret mi, yoksa tüketici mahkemesince mi çözümlenmesi gerektiği tartışılmakta; ticaret mahkemesinin bir kararının, tüketici mahkemesinin görev alanına girdiğinden bahisle Yargıtay'ca bozulması neticesinde, verilen yeni kararın "hangi farklı kriterlere göre" tüketici mahkemesince incelendiği bile anlaşılamadan, yeni bir karar doğmaktadır. Biz, bu yazıda ayıplı mallara ilişkin ihtilaflarla ilgili önemli gördüğümüz bazı Yüksek Mahkeme kararlarını, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tüketici Haklarını Koruma Kanunu ilkelerinden bahsederek irdelemeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Defective good is the leading factor of the most important problems between buyer and seller because of the increasing demands. In this study, a research was carried out within the scope of Law on the Protection of Consumer numbered 4822. A literature study concerning unjust treatment experienced by both traders and consumers and causes of this unjust treatment was carried out. Causes of dispute between parties and practices directed to solution of these disputes were discussed. While there are still long arguments regarding whether a defect is hidden or open, disputes may lead to deadlocks because of unseasoned feature, fashion, habits and consumer inclinations; even if they are solved, parties won't satisfy. At the core of law practice, negative effect of time will always take place. However the need for struggle to shorten this process is clear. It is sometimes argued that a dispute should be solved by a commercial court or consumer court; concerning that a decision of the commercial court falls within the remit of consumer court and after it is reversed by Court of Appeal, a new decision appears without understanding that the new decision is examined by the consumer court "according to which different criteria". In this writing, we aimed to discuss some decisions of Supreme Court which we think as important concerning disputes about defective goods by mentioning the principles of Code of Obligations, Turkish Commercial Code and Law on Protection of Consumer Rights.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :