Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi derecelendirme kuruluşlarının türk ekonomisindeki rolü: kredi derecelendirme kuruluşları siyasallaşıyor mu?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşme dünyada hem ticari piyasalarda hem de sermaye piyasalarında sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu durum sermaye yatırımlarının dünya çapında yapılabilir hale gelmesini kolaylaştırmıştır. Günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir yatırımcı dünyanın başka bir yerindeki yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımcılara yatırım yapmaları için gerekli bilgileri sağlayacak olan kuruluşların başında kredi derecelendirme kuruluşları gelmektedir. Yatırımcıların yatırım kararı almasında kredi derecelendirme kuruluşlarının o ülke hakkında vermiş olduğu kredi notu bu yatırımda belirleyici bir rol oynamaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşunun vermiş olduğu notlar bazı ülkeler için kurtuluşun bir reçetesi olurken bazıları için sonun başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşlarının dünü bugünü ve yarını üç bölüm olarak ele alınmıştır. İlk bölümde kredi derecelendirmenin tanımı, kredi derecelendirmenin tarihi, derecelendirme ihtiyacının nedenleri, derecelendirmenin ülke ekonomileri açısından önemi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notların bazı ülkelerin piyasalarında ve ekonomilerinde oluşturduğu etkiler Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik verileri ışığında analiz edilerek dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının günümüzdeki durumu ele alınmıştır. Son bölümde ise kredi derecelendirme kuruluşlarının neden olduğu sorunlara değinilmiş, ülke yetkilileri ve uzmanların görüşleri doğrultusunda bunların geleceğe olası yansımaları hakkında öngörülerde bulunulmuştur. Sonuç bölümde konuyla ilgili düşünce ve öneriler ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Globalization has removed the boundaries not only in capital markets but also in commercial markets. This situation has made it easier for international investors to make capital investments all over the world. An investor anywhere in the world can invest in any investment instrument in anywhere around the world.One of the most important organizations providing the necessary information to the investors is credit rating agencies.The credit scores given by the credit rating agencies play a very significant role in investors' making decisions for their investments.While the scores given by credit rating agencies help some countries to get rid of financial crises,they lead others into financial crises. In this study, the past, the present and the future of credit rating agencies have been examined in three sections. In the first section, some information has been given about the definition of credit rating, the history of credit rating, the causes of a need for making credit rating and the role of credit ratings in financial markets.In the second section, the effects of the credit rating scores given by credit rating agencies on the financial markets and on the economies of some countries have been analyzed in the light of the economic data from the US and Europe and some information has been given about the present situation of the credit rating agencies all over the world.In the third section ,the problems caused by credit rating agencies have been mentioned and some predictions have been made about the future consequences of them in the light of experts point of view.In the last section, related thoughts and suggestions have been put forward.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :