Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigating the relationship between social adaptation of six age children attending to preschool educational institutions and their parents’ emphatic skills

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Empathy plays an important role in the child's social development. Understanding the another's life or idea and feeling another's emotional state makes child become more successfull. Also, taking perspective and knowledges and emotional responses that is bound emphatic are accepted strong motivating factors of social behaviours. Starting from this point this study aims to investigate the relationship between social adaptation of six age children attending to preschool educational institutions and their parents' emphatic skills. The sample of the study is consisted of 180 children attending to preschools located at Yenimahalle in Ankara and their parents. Data of the study was collected by using "General Information Form", "Social Adaptation and Skill Scale" and "Emphatic Skill Scale-B Form". According to results, mothers' points of emphatic skill scale were significantly higher than fathers' points of emphatic skill scale. Also results showed that there is no relation between parents' points of emphatic skill scales. Nonetheless there is no relation amongst children' subscale points of social adaptation, social non-adaptation and limited social involvement.

Özet İngilizce :

Empati çocuğun sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Diğerinin yaşantı veya düşüncesini anlama ve diğerinin duygusal durumunu hissetme, çocuğun sosyal ilişkilerde daha başarılı olmasını sağlar. Ayrıca, bakış açısı alma ve empatik olmaya doğru giden duygusal tepkiler ve bilgiler sosyal davranışların güçlü motive edicileri olarak kabul edilir. Bu noktadan hareketle bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezi Yenimahalle ilçesinde bulunan anasınıflarına devam eden 180 çocuk ve bu çocukların anne ve babaları oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında; "Genel Bilgi Formu", "Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği", "Empatik Beceri Ölçeği-B Formu ( EBÖ-B Formu )" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, annelerin Empatik Beceri Ölçeği puanlarının, babaların Empatik Beceri Ölçeği puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu, anne ve babalara ait Empatik Beceri Ölçeği puanları ile çocukların Sosyal Uyum, Sosyal Uyumsuzluk ve Sınırlı Sosyal İlişki alt faktör puanları arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :