Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determination of academic success in physical education teacher candidates

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to examine the predictive ability of the Big Five personality traits, trait emotional intelligence (EI), and general mental ability in physical education (PE) teacher candidates' academic success. The sample included 171 PE teacher candidates ranging in age from 19 to 29(M= 23.31 and SD= 2.16). Participants completed the Five Factor Personality Inventory, the Schutte Emotional Intelligence Scale and the Raven's Progressive Matrices at the beginning of the 2009-2010 academic year. At the year's end, participants' grade point averages (GPAs) were matched to their personality, trait EI, and general mental ability scores. Pearson product-moment correlations and linear regression were used to analyze data. Trait EI, general mental ability were not related to GPA. Additionally, a regression model consisting of the Big Five personality traits, trait EI, and general mental bility could predict only 10% of variance in GPA.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, beş büyük kişilik özelliği (dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim, duygusal tutarsızlık ve gelişime açıklık), duygusal zeka ve genel mental yeteneğin beden eğitimi öğretmeni adaylarında akademik başarı için öngörücünü gücü incelemektir araştırmaya yaş ortalaması 23.31(ss = 2.16) olan 171 beden eğitimi öğretmeni adayı katılmıştır. Katılımcılar 2009-2010 öğretim yılı başında Beş Faktör Kişilik Envanteri, Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ve Rave'nin Progresif Matrisleri'ni tamamlamışlardır. Akademik yılın sonunda katılımcıların not ortalamaları, daha önce elde edilen kişilik, duygusal zeka ve genel mental yetenek skorları ile eşleştirilmiştir. Elde edilen veri setinin analizinde Peason korelasyon ve linear regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarında akademik başarılar, duygusal zeka ve genel mental yetenek arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Öte yandan, kişilik özellikleri, genel mental yetenek ve duygusal zekadan oluşan regresyon modeli öğretmen adaylarının akademik başarısını % 10 düzeyinde açıklayabilmiştir. Regresyon modelinde öngörücü gücü en yüksek değişken ise öz denetim kişilik özelliği olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öz denetim kişilik özelliğinin öğretmen adaylarının akademik başarısında önemli etkisinin olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :