Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basketbol hakemlerinin verdikleri kararlara etki eden faktörlerle ilgili algilarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi BESYO1, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, basketbol hakemlerinin karar vermelerine etki eden temalar araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi (yarı yapılandırılmış) kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında metin şekline dönüştürüleceği için içerik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda da belirli temalar oluşturulmuştur. Aynı zamanda betimleme analizi de kullanılmıştır. Sonuç olarak hakemler karar vermelerine etki eden en önemli faktör olarak seyirci faktörünü algılamaktadırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study contributing factors to the decision making process of referees are investigated. In this study is used case study sampling of purposal sampling. In this study semi structured interview method is used. Content analysis is performed since the collected data will be converted to a story. At this time, in this study descriptive analyses method is used. As a result, most important contributing factor to the referees' decision making process is the spectators.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :