Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara’ da yaşayan insanların spor yapma ve yapmama nedenleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Ankara'da yaşayan insanların spor yapma ve yapmama nedenlerini araştırmaktır. Çalışmanın grubunu Ankara'nın farklı ilçelerinde yaşayan 170 insan oluşturmuştur (90 kadın,80 erkek). Grubun yaş ortalaması 33'tür. Araştırmanın verisi açık uçlu sorular ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda 79 insanın aksine 91 insanın düzenli spor yaptığı saptanmıştır. Spor yapan insanların başlıca spor yapma nedenleri sağlıklı yaşama sahip olmak ve kilo vermektir. Diğer taraftan zamansızlık ve tembellik insanların neden spor yapmadıklarının temel nedenleridir. Sonuç olarak insanların spor ve egzersizin yararları konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri önerilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to research the reasons of doing or not doing exercise of people living in Ankara. The study group was 170 people (90 women, 80 men) living in different regions of Ankara. The age mean of the study group was 33. The research data was collected by essay questions developed by researchers. The data was explained by using descriptive analysis. At the result of the study, it was found that unlike 79 people, 91 people do regular exercise. Having healty life and loosing weight were the main reasons why people do exercise. On the other hand the main reasons why people do not exercise were timelessness and laziness. As a result it can be advised that people should be more informed about benefits of sports and exercise.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :