Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Views of students on 12th istanbul biennial

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

12th International Istanbul Biennial, organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts between 17.10.2011 and 13.11.2011. Study group is constituted of 40 students from Dumlupınar University, Fine Arts Faculty Painting Department. In this research it has been intended to identify the effects of watching biennial on students' education of visual arts. This research was formed in screening model. Before and after watching biennial, students were asked to answer two surveys both of which consist of 5 open ended questions. Through these surveys; students expressed their thoughts about the purposes of watching the performs in biennial, their views about the performs, and expressed their opinions about the effects of watching the biennial together with the works and artists they were influenced most. Data related to views of students were presented by tabulating and data related to themes were directly quoted. At the end of the research it's concluded that the students' purposes of watching 12th Istanbul Biennial were; they wonder about contemporary works of arts and their thinking that this biennial would contribute to their artistic development, it was also stated that the aim of the biennial was to make artists and art enable to reach the large masses, and works in the biennial enables that various ideas can be presented through critical point of views with influencing works of art, watching the biennial gets them acquired with different perspectives and makes them be aware of that any object can be a part of any work of art.

Özet İngilizce :

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 17.10.2011 - 13.11.2011 tarihleri arasında 12.'si düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali, her yıl farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyicileri görsel sanatlar alanında bir araya getirmektedir. Güncel sanatın yeni eğilimlerinin yer aldığı eserlerin izleyiciye sunulduğu etkinlik, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası kültürel iletişimin kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nün 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 29.10.2011 tarihinde Resim Bölümü tarafından, 12. Uluslararası İstanbul Bienali'ni izlemek üzere planlanmış günü birlik bir gezi yoluyla, bienali izlemiş olmanın öğrencilerin görsel sanatlar eğitimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Öğrencilerden,12. Uluslararası İstanbul Bienali'ni izlemeden önce ve izledikten sonra, açık uçlu beşer sorudan oluşan iki adet anket formunu yanıtlamaları istenmiştir. Uygulanan anketler aracılığıyla öğrencilerden, bienalde yer alan etkinlikleri izleme amaçları, etkinliklerle ilgili düşünceleri, en çok etkilendikleri eserler ve sanatçılar ile birlikte, bu bienali izlemenin sanatsal gelişimlerine etkileri konularında görüşler alınmıştır. Öğrencilerin görüşlerine ilişkin veriler tablolaştırılarak sunulmuş ve temalara ilişkin ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 12. İstanbul Bienali'ni izlemek isteme amaçlarının güncel sanat eserlerini merak etmeleri ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacağını düşünmeleri, bienalin amacının sanatçıların ve sanat eserlerinin büyük kitlelere ulaşmalarını sağlamak olduğu, bienalde yer alan çalışmaların çeşitli düşüncelerin eleştirel bakış açılarıyla ve etkileyici biçimlerde eserlerle ortaya koyulmasına olanak sağladığı, bienali izlemiş olmanın sanatsal gelişimleri açısından düşüncelerine farklı bakış açıları kazandığı ve her türlü nesnenin bir sanat eserinin parçası olabileceğinin fark edilmesi yönünde olduğu belirlenmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :