Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Typography of a city

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Typography is defined as the usage of the writing as a design element. Typography provides a visual communication and therefore it exisits in every part of our life. In city life signboards, direction and position boards, posters and even wall writings are the writing applications. They both ensure the language of visual communication and effect the city aesthetic. Person is in interaction with the physical environment and the natural, artificial, cultural, historical, social and visiual items in this environment. Therefore, all the applications in which thypography exists should be analysed correctly in terms of aesthetic and functional issues and designed as an enhancement for the city aesthetic. This study is aimed to highlight the position and importance of typography in city aethetic.

Özet İngilizce :

Yazının bir tasarım elemanına dönüştürülerek kullanılması tipografi olarak tanımlanabilir. Tipografinin, bir tasarım elemanı olarak görsel iletişimi sağlaması, yaşamın her alanında var olmasına yol açmıştır. Kent yaşamında da tabelalar, yön ve yer bildiren işaret levhaları, posterler ve hatta duvar yazıları olarak karşımıza çıkan yazı uygulamaları; görsel iletişim dilini sağlamanın yanı sıra kent estetiğine olumlu ya da olumsuz etkide bulunmaktadır. Günümüzde estetik yalnızca sanatla ilişkilendirilen bir kavram olmaktan çok, insan yaşamının her alanında varlığına gereksinim duyulan ve sorgulanan bir nitelik haline gelmiştir. Birey, yaşamını sürdürdüğü fiziksel çevre ve bu çevrede yer alan doğal, yapay, kültürel, tarihi, sosyal ve görsel öğelerle sürekli etkileşim içerisindedir. Bu bakımdan kent yaşamında önemli bir yeri olan tipografinin yer aldığı tüm uygulamaların da estetik ve işlevsel bakımdan doğru çözümlenmesi ve kent estiğine katkı sağlayacak biçimde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, tipografinin çeşitli boyutlarla kent estetiğindeki yeri ve önemine dikkat çekilmesi amaçlanmaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :