Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The comparison of 25, 50 meters free style swimming degrees and 10, 20, 30 meters velocity values of short distance male swimmers

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this investigation was to determine relationship between 25, 50 meters free style degrees and 10, 20, 30 meters velocity values of short distance male swimmers which lived at Kahramanmaraş and Kırıkkale counties. The forty male students participated in this investigation voluntarily (Age: 12,4±0,7 years, weight: 51,6±7,9 kg., height:158±7 cm., sport age: 6,92±0,8 years). The 10, 20 and 30 meters velocity values of swimmers were measured at first day of tests and 25, 50 meters free style degrees of swimmers were measured at second day of tests. The datas were analyzed. The relationship between velocity values and swimming degrees was determined by Pearson correlation coefficient at SPSS 18.0 package program. Significiant relatonship between 10, 20, 30 meters velocity values and 25, 50 meters swimming degrees of swimmers was determined (p<.05).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş ve Kırıkkale'de yaşayan kısa mesafe erkek yüzücülerin 25, 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 10, 20, 30 metre sürat dereceleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmaya 40 erkek yüzücü gönüllü olarak katılmıştır (yaş: 12,4±0,7 yıl, vücut ağırlığı: 51,6±7,9 kg., boy uzunluğu:158±7 cm., spor yaşı: 6,92±0,8 yıl). Yüzücülerin 10, 20 ve 30 metre sürat değerleri testin ilk gününde; 25 ve 50 metre serbest stil yüzme dereceleri testin ikinci gününde ölçülmüştür. Veriler analiz edilmiştir. Yüzücülerin sürat değerleri ile yüzme dereceleri arasındaki ilişki, Pearson Korelasyon Katsayısının SPSS 18.0 paket programında tespit edilmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak; yüzücülerin 10, 20, 30 metre sürat değerleri ile 25, 50 metre serbest stil yüzme dereceleri arasında anlamlı derecede bir ilişki tespit edilmiştir (p<.05).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :