Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social media and woman violence to woman via twitter during gezi park occupy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın University1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

In this research, violence to woman in social media which has been recently the most popular channel, because of new communication technology and internet developments, has been examined. Social media as one of the most independent channel in the world offers unlimited communication opportunity. Unlimited communication has caused to abuse freedom in some circumstances. Violence to woman among these abuses which have caused to damage moral value has a big part. Physical violence intended for women in virtual enviroment has caused to come into the open this topic which individuals hide in their subconsciousness. Individuals transport violence intended for woman which they hide in their subconsciousness to virtual enviroment because of freedom of social media. In the first part of this research, literature study about social media as agenda tool and social gender representation in the media was made. In the second part of it, violence to woman during the Gezi Park actions was examined on social media platform which is called as tweeter. At the scope of this research, violence to woman during Gezi Park actions between May of 31, 2013 and June of 30, 2013, was researched and this topic of processing on social media was analyzed. Evidences was collected with tweets which had recorded and encoded. This research was made with qualitive case study. At the end of this research, during Gezi Park occupy, violence to woman via tweeter grouped in 5 different topics. At the research which was analyzed with examples like Mrs.Erdogan and Mrs. Korel, attack of Kabatas, abuse of Police, attack attempt intended for women who has turban on tweeter, society’s response to these messages via social media was searched. At the end of searh, intended for prevention of messages were sent via social media which is called as Tweeter suggestions were given and a protest plan was offered with checking to social media to professionals.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada yeni iletişim teknolojileri ve internet medyasında yaşanan gelişmeler sonucunda son yılların en popüler mecrası olan sosyal medyada “kadına şiddet” konusu incelenmiştir. Sosyal medya dünyanın en özgür mecralarından biri olarak sınırsız iletişim imkânı sunmaktadır. Sınırsız iletişim bazı durumlarda özgürlüğün suiistimal edilmesine neden olmaktadır. Manevi değerlerin zedelenmesine sebep olan bu suiistimaller arasında kadına yönelik şiddetin de payı büyüktür. Kadına yönelik fiziki şiddetin sanal ortamlarda yaşanması bireylerin bilinç altlarında saklı tuttukları bu konunun açığa çıkmasına neden olmaktadır. Bireyler bilinç altlarında saklı tuttukları kadına şiddete yönelik eylemleri sosyal medyanın özgürlüğü sayesinde sanal ortamlara taşımaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde gündem belirleme aracı olarak sosyal medya ve medyada toplumsal cinsiyet temsilleri konuları ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. İkinci bölümde Twitter adlı sosyal medya platformunda Gezi Parkı Eylemleri sırasında yaşanan “kadına şiddet” konusu incelenmiştir. Araştırma kapsamında Gezi Parkı Eylemlerinin yoğun yaşandığı 31 Mayıs 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında kadına yönelik yapılan şiddet olayları araştırılmış ve konunun sosyal medyada ki işlenişi analiz edilmiştir. Olay araştırma tasarım yöntemi ile (qualitive case study method) gerçekleştirilen araştırmada bulgular, araştırma süresi boyunca sosyal ağ Twitter’da yazılan Tweetlerin kayıt altına alınması ve kodlanması ile derlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda Gezi Perkı Eylemleri sırasında Twitter aracılığı yapılan kadına yönelik şiddet beş farklı başlık ve olayda gruplandırılmıştır. Twitter’da atılan ve kadınlara yönelik şiddet içeren mesajların başörtülü kadınlara yönelik saldırı teşebbüsleri, polis tacizi iddiası, Kabataş saldırısı, Erdoğan ve Korel örnekleri üzerinden analiz edildiği araştırmada toplumun sosyal medya aracılığı ile bu mesajlara olan tepkisi de araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda Twitter adlı sosyal medya ağı aracılığı ile atılan hakaret ve şiddet içerikli mesajların önlenmesine yönelik öneriler verilmiş ve profesyonellere sosyal medyanın denetlenmesi ile ilgili bir eylem planı sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :