Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social capital forming through snss facebook and twitter in indonesia

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Communication technology has made the world narrower and narrower. Human can easily exchange information crossing geographical boundary, even social and psychological boundary. This compatible with Marshall Mc-Luhan concept, global village where human being can build relation easily , cheap and speedily, for instant e-mail, short message service (SMS) and that is popular in 4 years recently , SNS's Facebook and Twitter. User of SNS's Facebook and Twitter in Indonesia resulting worry on the falling and weakening of inter personal interaction. The aim of this article is to obtain response upon the said assumption through establishment of social capital that will be viewed via bridging, bonding and local identity. That will be viewed via bridging, bonding and local identity. A survey of 431 students was conducted at 21 Senior High School in Malang, East Java, Indonesia. Factor Analysis was used to categorize the Social Capital among youth. The factor analysis result toward the problem of social capital among Senior High School students is structured into 6 main problems; they are (1) general bridging, (2) local identity, (3) general bonding, (4) special bridging, (5) group bonding and (6) special bonding. The first factor consists of the ability to interact in a community, interested in the school and supporting intra school activities. This factor can explain 27.025% about the social capital of a student. In other words, the social capital of a student would be more emphasized when the student often involves himself in school community and activities.

Özet İngilizce :

İletişim teknolojisi, dünyayı gittikçe daha dar hale getirmiştir. İnsanlar, artık coğrafik ve hatta sosyal ve psikolojik sınırları aşarak kolayca bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bu çalışma, Marshall Mc-Luhan'ın insanoğlunun kolaylıkla, ucuz ve hızlı şekilde (örn. e-posta, SMS ve son 4 yıldır yaygın olan SPS'ler-Facebook ve Twitter) ilişki geliştirebildiği küresel köy kavramıyla bağdaşmaktadır. Endonezya'daki SPS Facebook ve Twitter kullanıcıları, kişilerarası etkileşimin düşmesi ve zayıflaması yönünde endişelerin oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; köprüleme, birleştirme ve yerel kimlik yoluyla görülebilen sosyal sermaye oluşturularak bahsi geçen varsayıma yanıt bulmaktır. Malang, Doğu Java ve Endonezya'daki 21 Lisede okuyan 431 öğrenci üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Gençler arasında Sosyal Sermayeyi sınıflandırmak amacıyla Faktör Analizi kullanılmıştır. Analizin Lise öğrencileri arasındaki sosyal sermaye problemine ilişkin sonuçları, 6 temel sorun üzerinde odaklanmaktadır: (1) genel köprüleme, (2) yerel kimlik, (3) genel birleştirme, (4) özel köprüleme, (5) grup birleşimi ve (6) özel birleştirme. İlk faktör, toplum içerisindeki etkileşim gücünü içermekte olup okul ve destekleyici okul içi faaliyetlerle ilişkilidir. Bu faktör, öğrencinin sosyal sermayesinin yaklaşık %27.025'ini açıklayabilir. Diğer bir deyişle sık sık okul topluluğu ve faaliyetlerine dahil olarak bir öğrencinin sosyal sermayesine daha fazla önem verilebilir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :