Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirket politikasi ve liderlik davranişlarinin örgütsel bağliliğa etkisi

Yazar kurumları :
Beyken Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.D.1, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler A.D.2, 18 Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksek Oku
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde değişimin getirmiş olduğu yenilikler, örgütlerin yapısını, amaçlarını ve işleyişlerini yakından etkilemektedir. Bu süreçte örgütlerin başarılı olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ile ilgili olarak 'şirket politikası' ve 'liderlik' kavramlarının önemi ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak tanımlanan liderlik anlayışı, örgütün belirlenen hedeflere ulaşmada birey ve grupların davranışını etkileme sürecidir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde şirket politikası ve liderlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisini araştırmaktır. Ayrıca; personellerin değişik demografik özelliklerine göre algıladıkları liderlik davranışları ve örgüte olan bağlılıkları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Büyük ölçekli işletmelerin personellerinden minimum maliyetle maksimum verimi alabilmesi için personellerin ait olduğu örgüte bağlılığını artırması ve personellerinde aidiyet duygusunu geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda personellerde meydana getirilmesi gereken örgütsel bağlılık ve aidiyet duygusu da işletmenin liderine (personelin bağlı olduğu müdüre) düşen bir görevdir. Bu bakımdan demokratik, etkin ve etkili bir liderlik tutumuyla liderler direkt olarak personellerinin performansını etkileyecek ve bu durum da işletmenin cirosuna kısa veya orta vadede yansıyacaktır. Örgütsel bağlılık literatürüne ilişkin genel tarama, örgütsel bağlılığın zaman içinde oldukça durağan ve geçici olaylardan oldukça az; buna karşın liderlik, kültür, değerler ve normları içeren örgütsel faktörlerden önemli derecede etkilendiğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Nowadays, the innovations caused from changing affects closely to organizational structure, aims and its operations. Within the this process, 'company policy' and 'leadership' term becomes more important with the necessity of the accomplishment of a company and its survive. As describing the traditionally leadership term, it can be described that leadership is a duration to effect the behaviours of a group or individuals to asses to the aims of the organization.The purpose of this study is to assess the effect of company policy and leadership attidudes on the organizational commitment. Furthermore; relations between leadership behaviours of personnel as perceived in relation to various demographic characteristics and their loyalty to the organisation should be examined. In order to obtain maximum productivity with minimum cost from the personnel of big scale enterprises, it is required that the loyalty of personnel to the organisation they belong increase and they develop the sense of belonging in their personnel. In this context organisational loyalty and sense of loyalty which need to be created in the personnel is a duty that rests upon the leader (the manager under whom the personnel works) of the enterprise. For this reason leaders will directly affect the performance of their personnel with a democratic, effective and impressive attitude of leadership and this situation will be reflected in the turnover of the enterprise over short or long term. A general survey on the organizational commitment literature proved that organizational commitment was effected considerably little by the static and temporary events troughout time; but on the otherhand it was effected significantly by the leadership, culture, and the organizatonal factors including norms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :