Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marmara üniversitesi eğitim fakültesi fizik öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlari

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ortaya koymak ve çıkacak sonuçlardan yararlanarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirecek bilgi birikimi sağlamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırmanın örneklemini, Atatürk Eğitim Fakültesi 1. sınıfında okuyan 25, 2. sınıfında okuyan 17, 3. sınıfında okuyan 13, 4. sınıfında okuyan 41, ve 5. sınıfta okuyan 28 olmak üzere toplam 124 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında konuyla ilgili kaynaklar incelenerek Şaban Çetin in hazırlamış olduğu ve Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 18. sayısında yayınlanan Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi(geçerlilik ve güvenilirlik çalışması) adlı çalışma sonucunda oluşturulan anket uygulandı. Çalışmamız sonucunda; öğretmenlik mesleğine karşı tutum alt boyutlarından uyum alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık (p<0,05), fizik öğretmenliği mesleğine karşı tutumları ile sınıf düzeyleri arasında arasında anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), öğretmenlik mesleğine karşı tutumu ve uyum alt boyutu ile yaş durumlarına göre anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), öğretmenlik mesleğine tutumun değer alt boyutu ile lise ortalama değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleği zor bir meslektir. Öğretmen adaylarının seçiminde akademik başarının yanında öğretmenlik mesleğine yatkınlık ve dayanıklılığı dikkate alacak farklı bir denetimi etkili olabilmesi düşünülmelidir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to present the attitudes of students studying in Physics Teaching at Atatürk Faculty of Education in Marmara University about teaching profession and to provide knowledge which will develop positive attitude towards the teaching profession and to create solution offers by benefiting from the results. The sample of this study is comprised of 124 students as 25 of them at 1st class, 17 of them at 2nd class, 13 of them at 3rd class, 41 of them at 4th class and 28 of them at 5th class in Atatürk Faculty of Education. The survey created following the study named Development of attitude scale for teaching profession (the study of validity and reliability) published in 18th volume of Gazi University Industrial Arts Faculty of Education Journal and prepared by Şaban Çetin by analyzing the related sources in the phase of data collection was applied. Following our study, it was determined that there is a significant difference between harmony sub-dimension of attitudes sub-dimensions towards the teaching profession and sex variable (p<0,05), a significant relation between their attitudes towards physics teaching and class level (p<0,05), a significant relation between attitudes towards teaching profession and harmony sub-dimension and age conditions (p<0,05) and a significant relation between value sub-dimension of the attitude towards teaching profession and high school average value (p<0,05). Teaching profession is a hard profession. A different supervision should be effective which will take into account the tendency and stability towards the teaching profession besides the academic achievement in selection of teacher candidates

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :