Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberteryen ve komüniteryen çokkültürcülük dikotomisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilimlerde sorunlar birtakım kavramlar-kavramsallaştırmalar etrafında ele alınıp tartışılır. Kimi kavramlar akıp giden zaman içinde köpük misali kaybolurken kimi de kendine dimağlarda derin bir yol açar ve ardından gelen tartışmaların yatağı olur. Çokkültürcülük de insanların ve toplulukların farklılıkları ile bir arada yaşayabilmesi konusunda karşılaşılan sorunlara yönelik sosyal bilimlerde son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve tartışılan bir kavram. Bu makalede çokkültürcülük tartışmalarının dikotomik temelini oluşturan liberteryen ve komüniteryen çokkültürcülük yaklaşımları genel hatları ile ele alınacaktır. Bu yaklaşımlardan hareketle çokkültürcülük tartışmasının bir çerçevesi çizildikten sonra bu yaklaşımlara ve genel olarak çokkültürcülüğe yönelik eleştirilere yer verilecektir. Bu bağlamdan hareketle son olarak da tartışmanın farklılıklarla bir arada yaşama konusunda bizlere ne tür teorik, pratik bir zemin, imkân sağladığı konusunda genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Özet İngilizce :

In social sciences, cases are evaluated according to some concepts/conceptualisations. While some concepts disappear as foam under the sun as the time passes, some of them deeply effect the minds and form a base for the following debates. Multiculturalism too is a concept of Social Sciences on diversity and coexistence, which is recently often pronounced and discussed. In this paper, the approaches of libertarian and communitarian multiculturalism which constitutes the dichotomic bases of multiculturalism debates will be outlined. After debate of multiculturalism will be summarized in this context; critics towards these approaches and multiculturalism will be held. Starting from this point, finally the uses of discussion (both theoretically and practically) in means of coexistence of diversities will be briefly evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :