Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işveren ve iş gören ilişkileri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler, başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta ikili ilişkilerin önemi her geçen gün giderek artmaktadır. İşveren ve çalışan arasındaki ilişkinin çalışma performansı başta olmak üzere birçok alanda etkinliğini göstermektedir. Çağdaş işletmeler ve kuruluşlar çeşitli çıkarlarının çarpıştığı bir politika alanı niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle çağdaş işletme ve kuruluşların yönetiminde sermayeden çok, insan öğesi ve dolayısı ile insan ilişkileri daha büyük önem kanmıştır. Yönetim noktası, insan öğesinin yardımıyla daha yüksek başarıya ulaşır. Hiçbir yönetici emrindeki insan ve çalışanların işbirliği yaptığı kişilerin yetenek ve arzularının ötesinde bir başarıyı sağlaması söz konusu olamaz. Bu nedenle insanların motive edilmesi, davranışını müessesenin yararına göre değiştirmesi, çaba ve faaliyetlerini işe ve amaca doğru yönelmesi gerekir. Bunun için yerine ve zamanına göre onları inandırması, kontrol altında tutması, ödüllendirmesi ve gerektiği durumlarda cezalandırması gerekir. Bu nedenle işletme yönetimi "İşveren, Yönetici" çalışan ilişkisinin her yönü ile değerlendirilmesi uyum ve ahenk sağlanması günümüz işletme yönetimi ve örgütleri açısından önemli bir noktayı oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The importance of bilateral relation in many institutions and organizations in particular to businesses is gradually increasing every day. The relation between the employer and the employee shows its efficiency in many areas as the working performance in the first place. Modern businesses and organizations bear a characteristic of a policy area in which various interests run into each other. Therefore the human factor and thereby human relations gained more importance than the capital in the management of modern businesses and organizations. Management point reaches a higher success with the help of human factor. The fact that managers obtain a success beyond the abilities and desires of individuals, with whom people and employees working under them cooperate, is out of question. Therefore motivating people, changing the attitude for the benefit of business and directing the efforts and activities towards the work and objective are necessary. For that, they should make them believe according to the situation and time, keep them under control, reward and punish them when necessary. Therefore evaluating the relation of business management "Employer, Manager" employee with all aspects and maintaining harmony constitutes an important point for today's business management and organizations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :